Alicja Barton, fot. Katarzyna Barton (ze zbiorów A. Barton)